Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem

Popis

V současné době má škola celkem 4 budovy. Žáci a studenti technických oborů se vzdělávají v budově školy v Ústí nad Labem, Palachova 35, kde se nachází i ředitelství školy. Žáci a studenti klinických oborů se učí na odloučených pracovištích školy v Ústí nad Labem, Moskevská 52 a v Teplicích, ulice Kapelní 2. Zájemci o ubytování podávají své žádosti na odloučeném pracovišti domova mládeže v ulici Kpt. Jaroše 622, Ústí nad Labem.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: www.szsvzs.cz
Facebook: https://www.facebook.com/VO%C5%A0Z-a-S%C…92/
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola
Typ školy: Veřejná

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Laboratorní asistent – forma studia Prezenční

Masér sportovní a rekondiční – forma studia Prezenční

Zdravotnický asistent – forma studia Prezenční

Zdravotnické lyceum - forma studia Prezenční

Přijímací řízení

Bližší informace na stránkách školy:

www.szsvzs.cz

tel.: 474 778 110 

sekretariat@szsvzs.cz

Podrobné informace o škole

Jsme státní školou s dlouholetou tradicí. 
V letošním roce slavíme 70 let vzniku původní ošetřovatelské školy. 

Poskytujeme kvalitní střední a vyšší odborné vzdělání. 
Realizujeme také akreditační kurzy. 

Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli na regionální, 
celostátní i mezinárodní úrovni. 
Svými aktivitami vytváříme a podporujeme řadu obecně prospěšných programů. 

Máme širokou projektovou činnost, podporovanou evropskými fondy, 
která nám umožňuje další zkvalitňování výuky. 

Dbáme na neustálé posilování pozitivního klimatu na naší škole 
a to nejenom ve vztahu k žákům, studentům a rodičům, 
ale též směrem k odborné i laické veřejnosti. 

Školu chápeme nejenom jako vzdělávací instituci, ale též jako inovátora.


Motto:
"Neučíme se pro školu, ale pro život."
Autor: Seneca Lucius Annaeus


Bližší informace na stránkách školy: 

www.szsvzs.cz

  • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem
  • Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem
  • tel.: 474 778 110
  • e-mail: sekretariat@szsvzs.cz
  • www.szsvzs.cz

Diskuze